මේ බල්ලෙක් තරම් සයිස් කටුස්සාව දැක්කම නම් පුදුමෙනුත් පුදුම හිතෙනවා….

බල්ලන්වයි පූසන්වයි අපි හැමදාම වගේ දකිනවානේ…මේ කියන්න යන්නේ බල්ලෙක් තරම් විශාල කටුස්සෙක් ගැන..කියනකොටත් මොන බොරුවක්දැයි හිතෙන්න පුළුවන්…ඒත් ඉතින් මේ බොරුවක් නෙමෙයි ඇත්ත…මෙයා ආර්ජන්ටීයානු කටුස්සෙක්…වයස අවුරුදු හතරක් විතර වෙනවා.මම හිතන විදියට මෙයා තමයි මුළු ලෝකයේම ඉන්න ජනප්‍රියම කටුස්සා…මොකද සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා වල මෙයාගේ ෆෑන්ස්ලා පිරිලා ඉතිරිලා.මැක් ගයර් තමයි මේ කටුස්සාගේ නම..මෙයා වැළඳ ගැනීම් වලට හරිම කැමති කටුස්සෙක්..අනික් කටුස්සෝ වගේ නෙමෙයි මෙයා දැක්කාම නම් ආදරේ හිතෙනවා..

Share this post with your friends!