මේ නිර්මාණ ශිල්පියාගේ වැඩ අගය නොකර පුළුවන්ද බලන්න….

සමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් දැන් ශරීර විලාසිතාවන් සඳහා යොමුව තිබෙනවා..මේවාට කියන්නේ බොඩි ආර්ට් කියලා..මේ කියන්න යන්නේ සුපිරියට වැඩ දන්න බොඩි ආර්ටිස්ට් කෙනෙක් ගැන..මෙයාගේ නම ඩැනී ක්වීක්..මෙයා මනුශ්‍ය ඇටසැකිල්ල පිළිබඳ පුදුමාකාර සැලකිල්ලක් දක්වන්නෙක්..මෙයාගේ අද්වීතිය නිර්මාණ ඒවාට මොනවාට සාක්ෂී පවසාවි..අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ සියුම් තැන් පවා මනා ලෙස ස්පර්ශ කිරීමේ හැකියාව මේ නිර්මාපකයාට තියෙනවා කියලා එවිට ඔබට තේරේවි..

Share this post with your friends!