මේ දෙමාපියන් කියන දේ ගැනත් හිතලා බලන්න වෙනවා!

දෙමාපියන් බවට පත්වීම සුළු පටු කාරණයක් නෙවෙයි. ඒක ලොකු වගකීමක් දැරිමක්..ඒ ගැන හොඳටම දන්නේ දෙමාපියන් බවට පත් වෙච්ච අයම තමයි!ඒත් ඉතින් සමහර වේලාවට සුළු සුළු අත් වැරදි හා අතපසු වීම් සිදුවෙන්න පුළුවන්.ගොඩක් ගැටළු කාරි ඒවා නෙවෙයි..හැබැයි මේවා බැලුවම සමහරක් වැරදි සිදුවෙන්නේ නොසැලකිලිමත්කම නිසා.පොඩ්ඩෝ ඉන්න අම්මලා තාත්තලා නම් මේ වේඩීයෝ එක බැලිය යුතුමයි.

59df11da58022_ktewdz13r6rz__605

59e9c525c1a1b_CJB4kbkr__605

59f82fe478e08_9TAV8Rq__605

BZe-5OugAIb-png__605

funny-parenting-fails-44-59f730cc498e2__605

funny-parenting-fails-47-59f744aceca4b__605

funny-parenting-fails-101-59f6d17a4baa3__605 (1)

Share this post with your friends!