මේ දැන්වීම නම් මේ වෙනකොටත් අන්තර්ජාලය කළඹලා ඉවරයි…..

ඇලබාමා සෙවිලි තහඩු සපයන්නන් තමන්ගේ පාරිභෝගිකයින්ව ආකර්ශනය කරගැනීමට නවතම උපක්‍රමයක් සොයාගෙන තිබෙනවා..ඒ තමයි ඔවුන්ගෙන් සෙවිලි තහඩුවක් මිලදී ගත්තම තුවක්කුවකුත් ලැබෙනවා කියන එක..ඒකට ඔවුන් යොදා තියන වෙළඳ දැන්වීමත් සිත් ඇදගන්නා සුළුයි..මෙයට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඒ-15 රයිෆල් එකක්..

Share this post with your friends!