මේ දන්ත වෛද්‍යවරයා ළඟ තියෙන්නේ මොකක්ද බලන්න…

එංගලන්තයේ දන්ත වෛද්‍යවරයෙකු තම රෝගින්ට තම සහාය ලබා දෙන අතර තුර ඔවුන්ව පිනවීම සඳහා අමුතුම වැඩක් කරලා තියෙනවා.එනම් ඔවුන් උඩ බලාගෙන සිටින විට එහි ඇති සිවිලිම මත කාල තරණය සිදුවන අයුරු පිළිබඳ දැක්වෙන ඡායාරූපයක් දක්වා තිබෙනවා.එම නම හැඳින්වෙන්නේ “ෆෙයාර්ග්‍රවුන්ඩ්” යන නමින්.එය නම් ඇත්තෙන්ම අපූරුයි..

dentist-wheres-waldo-ceiling-1

dentist-wheres-waldo-ceiling-2

Share this post with your friends!