මේ දඩයක්කාරයින් සොයාගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද බලන්න….

එක්සත් ඇමරිකා ජනපදය තුල කඳුකර සිංහයින් 30,000කට අධික ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා.මොවුන් මිනිසුන්ට වැඩිය පේන්න ඉන්නේත් නැහැ.හැබැයි දකින්න නැති වුනාට මොකද මෙයාලාගේ සද්දේ නම් පිටට ඇහෙනවා.කඳුකර සිංහයන්ගේ ගර්ජනා හඬ හරියට භූත චිත්‍රපටයකින් එන හඬක් වගේ.ඒ ශබ්දයට නම් ඔයාලා ඈත්තෙන්ම ප්‍රිය කරන එකක් නැහැ.කැලෑවක ඉදිද්දි මේ වගේ ශබ්දයක් ඇහෙන කොට කොහොමට ඇතිද..විශේෂයෙන් නිතර කෑලෑ වදින දඩයක්කරුවන්ට එය එතරම් ප්‍රශ්නයක් නොවුනත් කූඩාරම් අටවාගෙන විනෝදයේ යන අය නම් පට්ටෙට බය වෙනවා ෂුවර්.

Share this post with your friends!