මේ තාත්තා ගැනත් නොකියාම බෑ…………

ඔයා ඔයාගේ දරුවන්ව පාලනය කරගන්න කියලා එයාට දම්වැලක් හරි ලනුවක් හරි දානවද හරියට බල්ලොන්ව මෙල්ල කරගන්න දානවා වගේ..කීයටවත් හිතන්නේවත් නෑනේ..ඒත් මේ තාත්තා එහෙම කරනවා…ඒත් මේ එහෙම කරපු තාත්තෙක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!හැබැයි මිනිස්සු නම් මේ වැඩේ බනිනවා වෙනුවට පසසන්න අරගෙන තියෙනවා.ඒ මොකද මේ බබා ගොඩක් දඟ බබෙක්.තාත්තා මේක කරලා තියෙන්නේ ඇයව අනතුරේ වැටීමෙන් වලක්වා ගන්න.මේ වීඩීයෝව මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල කළඹනවා.හැබැයි ඉතින් තාත්තා මේ කියන දේත් අහලා බලන්න..

viral-post-kid-leash-daddy-blog-592fe2d85bcd0__700

Share this post with your friends!