මේ තරුණයා නම් සැබැවින්ම වාසනාවන්තයෙක්……..

ඔහු පෙරදිග ස්කොට්ලන්තයේ..නම ඩෙරෙක් මැක්ලෙනන්..ඔහු භූගෝල විද්‍යාව හා සම්බන්ධව රැකියාවක නියුතු වන අයෙක්..ඔහුට ලෝහ සන්නායක උපකරණයක් තිබෙනවා.ඒ නොයෙක් විශේෂ භූගෝලීය පිහිටිම් පිළිබඳ සොයා ගැනීම පහසු කරවීම සඳහා..ඔහුට මෑතකදී ස්කොට්ලන්තයේ මෙතෙක් සොයාගත හැකි වටිනාම වස්තුව සොයා ගැනීමට හැකි වුනා.ඒ ඉතා වටිනා රන් ආභරණ..10 වන ශතවර්ෂයට අයත් මෙවැනි වටිනා රන් ආභරණ තමයි ඔහු පොළොවෙන් සොයාගත්තේ..ඉතින් ඩෙරෙක් දැන් බිලියන පතියෙක්..කොහොමද වාසනාවේ තරම…..
metal-detecting-find-1

metal-detecting-find-2

metal-detecting-find-3

metal-detecting-find-4

Share this post with your friends!