මේ ජාපාන කලාකරුවගේ වැඩ ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ….ඇත්තටම නියමයි…….

පැන්සලකටයි කඩදාසියකටයි කරන්න පුළුවන් දේ බොහොමයි.මේ ඒ වගේ කරපු පිස්සු හැදෙන කලා නිර්මාණ ටිකක් තමයි මේ..මේ නිර්මාණ ශිල්පියාට වයස අවුරුදු 22ක් වගේ වෙන්නේ!මෙයාගේ නම කොහොයො ඔමේරි..මෙම එක ව්‍යාපෘතියකට පැය 200කට අධික කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා.ඔහුගේ නිර්මාණ සියල්ලක්ම පාහේ විනිවිද ගිය නිර්මාණ ලෙස හැදින්විය හැකියි….ඉතා සියුම්ව පැන්සලින් එම නිර්මාණ විදහා ස්පර්ශ කල අන්දම නම් වචනයෙන් විස්තර කල නොහැකි තරම්..

400228172576198658-png__700

451684420202688513

787294681029763073-png__700

BEQs3z-IF9q-png__700

realistic-pencil-drawings-japanese-artist-kohei-ohmori-5a0164f92a2d2__700

realistic-pencil-drawings-japanese-artist-kohei-ohmori-5a0166c9afab5__700

uK4NmIF3Z-1-png__700

BUUQT4EgNQV-png__700

BZ8yo1pAqEO-png__700

Share this post with your friends!