මේ ඡායාරූපය නම් ඔබේ මනස අවුල් වියවුල් කරාවි……

මේ ඡායාරූපය නිව්යෝර්ක් නගරය ආශ්‍රිත කොට ගත් ඡායාරූපයක්..ඇත්තෙන්ම මෙය දුටු විට ඔබටම වැටහේවි මේ ඡායාරූපය කෙතරම් මනස ව්‍යාකූල කරන්නේද යන්න…මේ වගේ අර්බුදකාරි ඡායාරූප පසුපස සැඟව ඇති ප්‍රහේලිකා පිරවීමට සමහරෙක් ආසා කලද සමහරෙක් එයට කැමති නොවේ.මෙහි වර්ණ වල හො සැඟව ඇති කියා ප්‍රශ්න කල හැකි ඡායාරූපයක් නොතිබුනත් මෙහි ප්‍රශ්නයක් පවතින තැනක්ද ඇත.මේක අප්සයිඩ් ඩවුන් කරලා බලන්න කියාත් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබෙනවා.ඔබ මොකඩ හිතන්නේ…ඔබට විසඳීමට පුළුවන්ද?

mud pad 1

mud pad

Share this post with your friends!