මේ ගෝරිල්ලයි කොල්ලයි එකතු වෙලා ෆෝන් එකේ හිටු කියල බලන්නේ මොනවද?

මේක නම් හරිම පුදුම වගේම හිනයන මොහොතක්. මේ පිරිමිළමයා ගෝරිල්ලන් බැලීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහුට කරන්න වුනේ අමුතු වැඩක්. ඔහු පහුගිය මාසයකදී නිවාඩුවකට ගොස් වෙනත් ගෝරිල්ලන් සමග පින්තූර කිහිපයක් රැගෙන තිබෙනවා. මෙය මොහු මෙ ගෝරිල්ලට පෙන්නුවේ විහිලුවටත් එක්කයි. නමුත් ගෝරිල්ලගේ ප්‍රතිචාරය වෙනස් එකක් වුනා. ගෝරිල්ලා සියලුම පින්තූර වලට සම්පූර්ණ අවධානය දෙන්න පටන් ගත්තා. මේ කොල්ලාට ඉන්පසු තමා ගත් සියලුම පින්තූර පෙන්නන්නට සිදු වුනා. ඒකත් මාරයි නේ

Share this post with your friends!