මේ කොරියානු ශිල්පියාගේ වැඩ නම් බලන්නම වටිනවා….බලලම ඉන්නකෝ…..

මෙය බොහෝ සෙයින් විස්තර කරනවාට වඩා ඔබට මෙය නැරඹු විට මෙහි ඇති චමත්කාරය ඔබට අවබෝධ වේවි…මෙයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 1991 දී..කැන්ග් බින් ලී තමයි මෙයාගේ නම…මෙයාගේ ලැටර් ආර්ට් කොච්චර නම් ලස්සනද කියලා ඔබේ ඇසින්ම දැකගන්න…
kangbin-lee-korean-barista-latte-art-1 (1)

kangbin-lee-korean-barista-latte-art-1

kangbin-lee-korean-barista-latte-art-2

kangbin-lee-korean-barista-latte-art-3

kangbin-lee-korean-barista-latte-art-4

kangbin-lee-korean-barista-latte-art-5

kangbin-lee-korean-barista-latte-art-6

Share this post with your friends!