මේ කොන්ත්‍රාත්තු ගොඩනැගිල්ලෙන් හම්බුවෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න..

ඩයිනෝසරයන් මේ මිහිපිට වාසය කරපු බවට තියෙන සාක්ෂි මතුවෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා..අදහගන්නත් බෑ තමයි..ඒත් යථාර්ථය තමයි මේ..විද්‍යාඟයින් මෙහෙම මත පල කරන්නේ සාධකත් ඇතුව කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ…ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිමකදි තමයි මේ පුදුම සහගත දෑ සොයාගෙන තියෙන්නේ! මෙහෙම හමුවෙලා තියෙන්නේ විශාල සත්වයෙකුගේ ඇටසැකිල්ලක් බව කිව යුතුයි..කොලරාඩෝහි තෝර්ටන්වල තමයි මෙය මෙලෙස හමුවන්නේ!ඔයාලා බලලම තීරණය කරන්නකෝ මම කියන දේ!

desktop-1504210462

desktop-1504210464

desktop-1504210466

desktop-1504210469

Share this post with your friends!