මේ කියන්න යන සිද්ධිය නම් පුදුමාකාරයි……….

මැසචුසෙට්ස් මිනිසෙක් මෝටර් බයිසිකලයක් පදිමින් සිටියා..මෙයා ට්‍රැෆික් එක අස්සෙත් කිසිම ගානක් නැතිව වාහන පදිමින් සිටියා..ඉතින් මේක දැකපු එස්.යු.වි රථයක මිනිසෙක් මෙම මෝටර් සයිකල් කරුවාට යම් දෙයක් පවසනවා..එවේලේ සිට මෝටර් සයිකල් කරුවා මෙම රථය පසු පස ලුහු බැඳීමට පටන් ගත්තා..මෙය රූගත කිරීම සඳහා තවත් වාහනයක් ඒ පසු පස ගියා.ඉතින් මේ ලුහු බැඳීම කෙලවර වුනේ කුඩා ගම්මානයකින්..එස්.යු.වි රථයේ මිනිසා අත බේස් බෝල් බැට් එකක් තිබුනා..මෙය අතැතිව මොහු වාහනයෙන් එළියට බැස්සා..කුමක් වුවත් අමුතු දෙයක් සිදු වීමට යන බව මෙය දුටු විට ඔබට වැටහේවි..හැබැයි ජිවිතය තුල සිදු වන්නේ අප බලාපොරොත්තු වන දේවල්ම නොවන බව ඔබට වැටහේවි..

Share this post with your friends!