මේ කියන්න යන්නේ පුංචි බලු පැටියෙක් ගැන….විශේෂිත කථාවක්..

ඇය නමින් ජෙස්මින් සඳු.ඇය රිකි ග්‍රීල් සමඟින් විවාහා වෙන්න තමයි සුදානම් වෙන්නේ.මෙයාගේ අත්වල මෙහෙන්දි හැඩය වෙන්නේ මෙයාගේ සුරතල් බලුපැටියා වන ටොබිගේ මුහුණයි.මේ මෙහෙන්දි හැඩය නම් හැම දෙනාම පුදුමයට පත් කල බව නම් කිව යුතුමයි.

download

bride-dog-photo_759

Share this post with your friends!