මේ කියන්න යන්නේ උගන්ඩාවේ ඉන්න කැතම මනුස්සයා ගැන….

බොහෝ දෙනා මිනිසුන්ව මේ කාලය වන විට මනිනු ලබන්නේ ඒ මනුස්සයාගේ පිටතින් පෙනෙන්නට තියෙන පෙනුමෙන්..අපි අදින ඇඳුමින් පැළඳුමින් අපේ තත්වය මනින්නට පටන් අරන් තියෙනවා.එය ඇත්තෙන්ම කනගාටුවට කාරණයක්..කෙසේ වෙතත් කාලයෙන් කාලයට කෙතරම් දේවල් වෙනස් වුවත් ආදරය කියන්නේ පිටත තියෙන ලස්සනට නෙමෙයි කියන කාරණාව අපට ඔප්පු කරන සිදුවීමි පවා අපට අසන්නට ලැබෙනවා.මේ ඉන්නේ උගන්ඩාවේ ඉන්න කැතම මනුස්සයා.එයාගේ නම ගොඩ්ෆ්‍රි බගුමා.ඔහු එක්තරා කිව නොහැකි සෞඛ්‍ය තත්වයක් පවතින අයෙක්.පුදුමය කියන්නේ ඔහුට ඔහුගේ අවංක ආදරය හිමීවුනේ ඔහුගේ දෙවන බිරිඳ වන නමන්ඩාගෙන්.

Share this post with your friends!