මේ කියන්න යන්නේ ඊජිප්තුවෙන් හමුවු රහස් කුහරයක් ගැන….

ඊජිප්තුවේ පීරමීඩ වල හෙලි නොවු රහස් කොතෙක් නම් ඇත්ද?
අවුරුදු සිය ගණනක් පැරණි මේ පිරමිඩ සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන තොරතුරු වලට මුළු ලෝකයේම අවධානය යොමුවනවා.එය අතිශය සමාන්‍ය දෙයක්..ඉතා සුළු සුළු දේවල් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලැබුනත් අපව විස්මයට පත් කරවන සුළු තොරතුරක් හෙලි වුනේ නෑ.පිරමිඩ තුල ඇති විශාලතම අභිරහස නම් මේවා තැනුවේ කේසේද යන්නයි..එමෙන්ම මෙහි විශාල රහස් කුහර තිබෙනවා.ඒවා කුමක් සඳහා නිමවුනේද මෙන්ම ඒවා නිමවි ඇති ආකාරය අදටත් අභිරහසක්.විද්‍යාඟයින් මේ සඳහාම විශේෂිත වු රෙඩාර් පද්ධතියක් මේ වන විට නිම කරමින් පවතිනවා.

pyramids

pyramids-2

pyramids-3

pyramids-4

Share this post with your friends!