මේ කාන්තාවට සිදු කල හැකි දේ පිළිබඳ දැනගතහොත් ඔබ නිසැකවම පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් වේවි…

නිව්යෝර්ක් හි ක්වින්ස් වල තමයි මෙයා වාසය කරන්නේ…ඇලිසන් පිලර් යන මෙම කතගේ නම්‍යශීලීභාවය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමට වචන ප්‍රමානවත් මදී..තවමත් අවුරුදු 25ක් වන මායම වෘත්තිය මට්ටමේ නෘත්‍ය ශිල්පිනියක් විමට අදහස් කරනවා..ඇගේ නම්‍යශිලිභාවය පිළිබඳව ඔබට සිතා ගැනීමට පවා නොහැකියි..ඇයට ඇයගේ හිස උඩ පවා ඉඳ ගැනීමට පුළුවන්….

Share this post with your friends!