මේ ඇල්බිනෝ කිඹුලා නම් ඇත්ත එකෙක් කියලා හිතන්නම අමාරුයි නේ…..

සත්ව උද්‍යානයට ගියාම මිනිස්සු බලන්න ආසම පුදුම හිතෙන බිය උපදවන සත්ව කොට්ඨාශ ගැන තමයි…සිංහයන්,අලියන්, කොටියන් වලසුන් බොහෝ සත්ව උද්‍යාන වල දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මිනිසුන් දැකිමට විරල බිහිසුණු සතුන් දැකීමට එයට වඩා ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා.ෆ්ලොරිඩා හි ඔර්ලැන්ඩෝ වල තියෙන ගැටෝළැණ්ඩ් කියන සත්ව උද්‍යානය නැරඹිමට බොහෝ දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් පැමිනෙනවා.ඒ මෙන්න මෙයාට පින් සිද්ධ වෙන්නට.එයා තමයි ඇල්බීනෝ කියන මේ කිඹුලා.පෙනුමෙන් නම් තරමක් අසාමාන්‍ය වුනාට ඇත්තෙන්ම මෙයා කිඹුලෙක්..මං කියන්නේ බොරුද කියලා බලන්න…

Share this post with your friends!