මේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදා ඇති කැමරාවක දර්ශන සටහන්…..සිද්ධිය මොකක් කියලද හිතන්නේ!

මේක එක්තරා අන්දමකින් හාස්‍ය උපදවන සුළු කාරණයක්..තම දරුවන් සමඟ රෝහලක සිටින දෙමාපිය යුවළක් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ! මේ දෙන්නා රැඳවුම් කාර්යලයේ එල්ලා තිබුනු එල්.ඊ.ඩි ටිවි එක සොරාගන්නවා.දරුවනුයි අම්මායි සොදිසියෙන් සිටින අතරේ තාත්තා තමයි බිත්තියේ එල්ලා තිබුනු ටිවී එක ඉවත් කරගත්තේ! ඉන් පසු ඒ ළඟ තිබුනු ජනේලයක් ඇරලා එම ටීවී එක එහා පසින් තබනවා.පසුව තම කුඩාම දරුවට අයත් ට්‍රෑම් එකේ දාලා ආවරණය කරලා අරන් යනවා..මෙහෙමත් හොර පවුලක්..

Share this post with your friends!