මේ ආපන ශාලා 10 ගැනත් කථා නොකරම බැහැ..කියවලම බලන්නකෝ…

හිප්ස්ටාර් විලාසිතාව දැන් කාලීන විලාසිතාවක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා.මේවා මේ වෙන කොට ආපන ශාලා දක්වා පැතිර ගිහිල්ලා.හැබැයි ඉතින් පැටලුනොත් විනාශයක් තමා.මේ වගේ හිප්ස්ටාර් රෙස්ටුරන්ට් 10ක් ගැන තමයි මේ පවසා තිබෙන්නේ.කෑම පිලිගන්වන ආයතන තුලට මේ විලාසිතාව කොච්චර දුරට ගැලපෙනවාද නැද්ද යන්න ඔබට විමසීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා…මේක බලලම ඉන්නකෝ!!

595c8f4ecde41_8inmzrla3gzy__605

595c8fae3e6c5_Jn30yuH__605

595c9a85a251f_k54gcq4k3bqy__605

595c92015225c_qMXs6Gi__605

595ca13dabdda_lv1exxqb28xx__605

funny-food-serving-restaurant-fails-1-595c8e8b07a34__605

funny-food-serving-restaurant-fails-2-595c8ebf75d8d__605

funny-food-serving-restaurant-fails-15-595ca4f858a86__605

funny-food-serving-restaurant-fails-17-595ca6be001a2__605

funny-food-serving-restaurant-fails-22-595cad75b2463__605

funny-food-serving-restaurant-fails-38-595cd2a2be659__605

funny-food-serving-restaurant-fails-41-595cd5d185965__605

funny-food-serving-restaurant-fails-43-595cd693b44b0__605

funny-food-serving-restaurant-fails-229-595e4ed81a686__605

Share this post with your friends!