මේ අම්මා තම පුතුගේ සොහොන් කොට ළඟට ගිය පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද?

මෙය එක්තරා අන්දමක විස්මිත විඩීයෝවක් ලෙස නම් කල හැකියි…එමෙන්ම මේ වන විට මෙය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලවල ගින්නක් මෙන් පැතිර යනවා..මේ කාන්තාවගේ නම මේරි රොබින්සන්..මෙයා ජීවත් වන්නේ එංගලන්තයේ..මැයට තම පුතු මොළයේ පිළිකාවක් නිසා අහිමිව යනවා..මෙම මරණය සිදුවන්නේ අවුරුදු හතරකට කලින්.ඔහු මියැදුනු දින සිහි කිරීම පිණිස මේ අම්මා මෙම සොහොන් කොත අසලට යනවා.එතැන ඉඳ පුතු එතැන ඇතැයි සිතමින් ඇය කථා කරනවා.ඉතින් මේ අවස්ථාවේදි එක පාරටම එතැනට රොබින් කුරුල්ලෙක් පැමිණ සොහොන් වල ළඟ වසා පියඹා යනවා.මෙම සිදුවීම මේරි වත් පුදුමයට පත් කළා.මේරී පවසන අන්දමට තම පුතු ජීවත්ව සිටින කාලයේ රොබින් කුරුල්ලන් දැකීමට ඉතා කැමති අයෙක්…එයත් සැබැවින්ම පුදුමයි නේ..

Share this post with your friends!