මේ අම්මා තමන්ගේ දරුවට නිරෝගි සෞඛ්‍යය වෙනුවෙන් කවන හිතාගන්න බැරි දේ…..

මෙම ඉන්දුනිසියානු අම්මා තම දරුවාට නිරෝගි සෞඛ්‍යය අත්කර දීම උදෙසා සජීවි පණුවන් තම දියණියට ආහාරය ලෙස ලබා දෙනවා…මෙය සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි තුල ගින්නක් ඇති කිරිමට සමත්ව තිබෙනවා..මෙහි දිස්වෙන භාජනය තුල කළුපාට පනුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනු ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්..එම දියණියද ඒවා අප්‍රිය කරනු වෙනුවට ඉතා කැමැත්තෙන් ආහාරයට ගන්නා අයුරු ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්..මෙය මෙම දියණියගේ මව විසින්ම සමාජ ජාල ගත කර ඇති අතර මෙය සඳහා ලබා දෙන ප්‍රතිචාරය එතරම් සුභ නම් නෑ….මෙය එක් එක් රටවල සංස්කෘතික උරුමය අනුව වෙනස් වන බවද පැවසිය යුතුයි..

Share this post with your friends!