මේ අම්මාට වැළදිලා තියෙන රෝගය නිසා වෙච්චි දෙයක්…..

උතුරු කැරෝලිනාවේ තමයි මේ අම්මා ජීවත් වෙන්නේ..ඇය ඇල්සයිමර් යන රෝගයෙන් අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ පීඩා විඳිනවා..ඇයගේ දුව ගර්භණී කාන්තාවක්..ඇයට තියෙන්නේ අමතක වන රොගයක්නේ..ඒ නිසා මේ දුවට තම මව මුණගැසෙන ඕනෑම වේලාවක මේ තත්වය ගැන පවසන්න වෙනවා..ඇය සෑම වරකම එම ආරංචියෙන් පුදුමයටත් සතුටටත් පත් වෙනවා. අවුරුදු 77ක් වන මේ අම්මා ඇත්තටම පවු නේද?

Share this post with your friends!