මේ අම්මාගේ වැඩත් අගය කරන්නම වටිනවා..

උටා හි අම්මෙක් ජපාන තේමාවක් උපයෝගි කරගෙන තම දියණියගේ උපන් දිනය සමරා තිබෙනවා…එයාගේ දුවගේ නම කැටලින්…එහි ඡායාරූප ඇය තම බ්ලොග් අඩවියේ සටහන් කොට තිබෙනවා.නූතනයේ මෙම ඡායාරූප විශාල අවධානයක් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුලින් ලබා ගෙන තිබෙනවා..ඔබත් එම විස්මිත ඡායාරූප නරඹාම බලන්නකෝ….

japanese-tea-party-tumblr-answer-ginzers-3-598185b3b3552__700

Share this post with your friends!