මේ අබාධිත අම්මාට වෙච්ච සන්තෑසිය බලන්නකෝ……හරිම පව්……

මේ කාන්තාව අංශභාග වුනාට පස්සේ එයාගේ මහත්තයා එයාව අතහැර ගොස් තිබෙනවා.කෙසේ වෙතත් ඇයට අළුත් ආදරයක් ලබා දීමට ඇයට ඇවිදීමට උදව් කරන මෙන්ම පුහුණු කරන තැනැත්තා ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.ඇගේ නම රියෝනා කෙලී වයස අවුරුදු 37ක්..කොඳු නාරටියේ අබාධයක් හේතුවෙන් ඇය මෙලෙස අංශබාග තත්වයකට මුහුණ පා තිබෙනවා.ඇයට කවමදාවත් ඇවිදීමට නොහැකියි කියු විට ඇගේ සැමියා වන රිචඩ් ඇයව අතහැරීමට තීරණය කොට තිබෙනවා.එකෙන් අවුරුදු 14ක් තිස්සේ තිබුනු සම්බන්ධතාවය ගිලිහි යනවා ඇය ඇත්තටම එය ගැන ශෝකයෙන් පසුවන්නේ!කෙසේ වෙතත් ඇයගේ ජිවිතයට නව එළියක් ඇගේ පුහුණු කරුගෙන් නොලැබුනා නම් ඇගේ ජීවිතය අඳුරු වන්නට ඉඩ තිබුනා.

paralyzed-woman-dumped-by-husband-1

paralyzed-woman-dumped-by-husband-4

Riona-Kelly-1

Riona-Kelly-2

Riona-Kelly-3

Riona-Kelly-5

Riona-Kelly-6

Riona-Kelly-7

Share this post with your friends!