මේක නම් මාරම මාර ගේමක්….කියවලා බලන්න…

මෙයාගේ නම බෙන් කෝලාටා වයස අවුරුදු 23ක් වෙනවා..මෙයාට අත් දෙකෙන්ම පන්දු යවන්න පුළුවන්….ඉතින් බෝලින් ගේම් එකේ වර්තාවක් තියන්න මෙයාට හැකියාව ලැබුනා.හොඳම පහරවල් 12ක් අත් දෙකෙන්ම මං තිරූ කීපයක තත්පර 86.9ක කාලයකදි නිමා කොට පෙන්වනවා. මෙය බෝලීන් තරඟයේ වේගවත්ම වර්තාවක් ලෙස හඳුනවා දෙන්න පුළුවන්…මේ සඳහා වෘත්තිමය වශයෙන් ත්‍යාගයක් නොලැබුනත් විශාල පොප් කෝර්න් බෑග් එකක් නම් හම්බවුනා.

Share this post with your friends!