මේකත් හැබැයි යකාගේ බෝම්බයක් තමයි….

වසර ගණනාවක සිට ග්‍රීසියේ කෙයලොන්කි ජනතාව තමන්ගේ වාහන සඳහා ඉන්ධන පිරවීම සිදුකලේ එම පෙදෙසේ ඇති මේ ඉන්ධන පිරවුම් හලෙන්..හැබැයි මේ ඉන්ධන පිරවුම් හල යට රාත්තල් 500ක් බර බෝම්බයක් වැළලි තිබෙනවා කියා හිනේන්වත් නොසිතන්න ඇති.එය දැනගන්න ලැබුනේ ඉන්ධන පිරවුම් හලේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තකදී.ඒත් මේක දැක්කට පස්සේ සියළු දෙනා විස්මයටත් භීතියටත් පත් වුනා.යුරෝපය තුල මෙවැනි සොයා නොගත් බෝම්බ බොහොමයක් තිබෙන බවට වර්තා වෙනවා. ජර්මනිය හා ලන්ඩනය තුලත් මෙයට සමාන සිදුවීම් වර්තා වුනා.මේවා ඇහුවම නම් පොළවේ පය ගහලා යන්නත් භය හිතෙනවා නේ..

bomb 1

bomb 2

bomb 3

bomb 4

bomb 5

bomb 6

bomb 7

Share this post with your friends!