මේකත් ටිකක් විතර අමුතු කථාවක්…

ලීලී වෙටොක්ට කොඳු ඇට පෙලේ විකෘතිමය තත්වයක් නිසා රෝද පුටුවට වන්නට සිදුවු අයෙක්..මෙහි බලපෑම ඇයගේ මුහුණටත් බලපා තිබෙනවා..ඒ නිසා ඇගේ මුහුනෙහිත් අස්වාභාවික අවලස්සනක් තිබෙනවා..ඒ හැඩය වෙනස් නිසා.තාම මැයට අවුරුදු 21..ජීවිතයේ ලස්සනම කාලයේ මේ වගේ ඛේදවාචකයකට මුහුණ දෙන්න වුනාම එය කාට වුනත් ටිකක් දරාගන්න අසීරු කාරණාවක්..හැබැයි මෙයින් නොසැලී ඇය යු-ටියුබ් චැනල් එකක් ආරම්භ කරමින් ඒ හරහා ඉතා හොඳ වේෂ නිරූපයක් සිදුකල හැකි අභ්‍යාස ගෙන හැර පා තිබෙනවා.මේකට ලැබෙන ප්‍රතිචාර නම් අති විශාලයි..ජීවිතය ජයගන්න හිතේ ධෛර්යයි..උත්සාහයයි ඕනෑ කියන එක හරියටම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නක් තමයි මේ..

Share this post with your friends!