මෙයා කොච්චර දක්ෂ බලු පැටියෙක්ද බලන්න….කියවන්නේ මේක….

මෙයාව හොඳට පුරුදු පුහුණු කරලා තියෙනවා කියන එක මුලින්ම කියන්න ඕනෑ..මෙයා ශොපින්ග් කරන්න යනවා.. ඒ එයාගේ අනිකුත් සගයන් වන පුසාට හා කුරුල්ලාට අවශ්‍ය කුරුලු ආහාර හා පූස් ආහාර රැගෙන ඒමට..මෙයාගේ නම පිටුකෝ..බ්‍රසීලයේ තමා මෙයා ඉන්නේ..මේ වගේ බල්ලන්ව දැක්කම සමහර වේලාවට ඔබට ඇස් අදහාගන්න බෑ නේද? මෙයාගේ වැඩ කිඩ මේ වෙනකොටත් මිලියන 1.2කට අධික ප්‍රමාණයක් නරඹලා තියෙන්නේ!!!

Share this post with your friends!