මෙයාට මහතයි කිව්වොත් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවාද? දන්නේ නැත්නම් බලන්න….

ට්‍රේ බ්‍රෝකර් සහ මැඩිසන් තමයි මේ යුවළගේ නම..මේ දෙන්නා මෑතකදි පාසලේ ප්‍රරෝම් රාත්‍රීය සමඟ සම්බන්ධ වුනා.ඉතින් අනික් යුවළවල් වගේ මේ දෙන්නත් නටන්න කලියෙන් ඡායාරූප කිහිපයක් ගන්නට ලක ලැහැස්ති වුනා.ඉතින් මේ පින්තූර ටික ට්විටර් කරාට පස්සේ මැඩිසන්ට ලැබුනු ප්‍රතිචාර නම් එතරම් සුභදායක නැහැ.බලන්නකෝ මෙයාගේ පෙම්වතාට ඒකට ලැබෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරද කියලා ඔයාලම කියවල බලන්නකෝ….

girlfriend-fat-shamed-prom-responses-tre-booker-17

girlfriend-fat-shamed-prom-responses-tre-booker-18

girlfriend-fat-shamed-prom-responses-tre-booker-19

girlfriend-fat-shamed-prom-responses-tre-booker-21

girlfriend-fat-shamed-prom-responses-tre-booker-25

girlfriend-fat-shamed-prom-responses-tre-booker-26

Share this post with your friends!