මෙම චිත්‍රයේ සැඟවි ඇති සියළු මුහුණු ඔබට සොයා ගත හැකිද?

මිනිස් මොළයේ ක්‍රියාකාරකම් ඉතා අපූර්ව වන අතර මෙහි ක්‍රියාකාරිත්වයද විෂ්මය ජනකය. ජීවිතයේ නොයෙක් සංධිස්ථානයන් පසු කරමින් ඉදිරියට යන අපගේ මොළයේ තැන්පත් වන්නේ සැලකිය යුතු මතක සටහන් ගොන්නකි. එසේ නොවි සියළු දෑ මතකයේ රඳා පැවතියොත් දත්ත අතිරික්තයක් නිසා මිනිසා උමතු වීමටද පිලිවන.ඉතා සංවේදි ජනක ඉන්ද්‍රියක් වන මොළය ඉතා සුක්ෂම ලෙස එදිනෙදා ජීවිතයේ අවශය දෑ පමනක් තෝරා බේරා ග්‍රහනය කරගැනීමට දක්ෂය.

මායාව ගත් කලි මොළය පහසුවෙන් යොඋමු කර හැකි ස්ථානයකි. ස්වභාවයෙන්ම මයාවන් පසුපස හඹා යෑමට මොළය නිතැතින්ම උත්සාහා කරන අතර ඒ තුලින් නව දේවල් ග්‍රහනය කර ගැනීමටද පුළුවන.එවැනි එක් ප්‍රසිද්ධ මායා චිත්‍රයක් නම් “සෙනෙවියෙකුගේ පවුල නම් චිත්‍රයයි.

ජෙනරල් වරයාගේ ජීවිතය හා ස්බැඳි ලෙස මෙම චිත්‍රය නිමවා ඇති අතර ඔබට මෙහි සැඟවි තිබු අනෙක් රූප සොයා ගැනීමට හැකි වුවාද? මෙම චිත්‍රය තුළ සැඟවි ඇති සෑම රුවකින්ම අර්‍ථයක් නිරූපනය වන ආකාරයට නිමවා ඇති මෙය සැබැවින්ම විෂ්මය ජනකය.

general-family

mexican-art

0846e5bbf6137b0dc3374edc3859d6b4_69ffbe9b-5f7f-4e33-a634-7f2bc2ec7cab.jpgPortrait

general-family-answer

Share this post with your friends!