මෙන්න සෙල්ෆි නිසා මියගිය තවත් තරුණයෙක්……..

මේ සෙල්ෆි පිස්සුව එහෙමත් නැත්නම් මේ සෙල්ෆි උන්මාදය බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිත තොර කිරීමට සමත් වෙලා තියනවා..අවුරුදු 17ක් වයස රුසියාවේ මෙම තරුණයාගේ ජිවිතය නැති වන්නේත් මෙම සෙල්ෆි උන්මාදය හේතුවෙන්…ඔහු මහල් නවයකින් යුත් සංකීර්ණයක උඩම මහලේ සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනිමට ගොස් මෙලෙස බිමට වැටි මිය ගොස් තිබෙනවා..මෙම තරුණයා මෙවැනි වීර ක්‍රියා වලට ආසා කරන්නෙක් ලෙසත් ප්‍රකටයි.කෙසේ වුවද ඔහුගේ මෙම අනුවණ ආශාවම ඔහුගේ දිවි තොර කිරීමට සමත් වුනා..

fall off 1

fall off 2

fall off 3

fall off 4

fall off

Share this post with your friends!