මෙන්න වැඩ්ඩෝ..හා කවුරු හරි නැහැයි කියලා කියනවාද?……..

මොහොමඩ් හානාෆි කියන්නේ බොහොම දක්ෂ කොණ්ඩ විලාසිතා ශිල්පියෙක්..මෙයා තමන්ගේ සේවාදායකයන්ගේ කොණ්ඩය කපන්න භාවිතා කරන්නේ ගින්දර ලේසි පහසු නෑ නේද වැඩේ…හැබ‍යි ඉතින් මේ වැඩේ නම් නැගලා යනවා..මාස එකහමාරකට අධික කාලයක් කොණ්ඩය කෙලින් එසේත් නැතිනම් ස්ට්‍රේට් කොට තබා ගැනීම සඳහා ගින්න මනා පිටුවහලක් වන බව ඔවුන් පවසනවා..කොණ්ඩය පාට කිරීමේදීත් මෙය මෙලෙසම බලපාන බව ඔහු අවධාරණය කළා..මොහොමඩ්ගේ මේ කොණ්ඩේ කැපීමේ කලාව ගැන විස්තර කරන්න නම් කටට එන වචන ප්‍රමාණය මඳී..