මෙන්න ලෝකයේ ලොකුම පූසා…. පිළිගන්න ඔමාර්!

දිග බළල්ලු ගැන ඔබ කොතෙකුත් අසා ඇති..දැකලත් ඇති..හැබැයි ඉතින් ඔමාර් ඉන්නේ මේ හැමෝටම වැඩිය ඉස්සරහින්…අවුරුදු තුනයි තාම මෙයාට වෙන්නේ…මෙයා ඉන්නේ මෙල්බර්න් වල..කිලෝ 14ක් බර මෙයාගේ දිග සෙන්ටිමීටර් 120…ක්…ඉතින් දිගම බළලා වෙන එක අහන්නත් දෙයක්ද?
_96068621_18156564_10154741805502632_987627126613656961_o

_96083267_08aaa23f-faa2-4cdb-9ba7-2d9903848a48

1495099036-55f2a2055e453636295b7d5590984b9f-1038x576

nintchdbpict0003243491101-e1495026274982

omar-giant-longest-cat-maine-coon-record-938224

PROD-Omar-the-giant-Maine-Coon-cat-photoshoot-Melbourne-Australia-16-May-2017

Share this post with your friends!