මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්න ඕනි……… අපූරුයි!

බොහෝ විවාහාපත් යුවළවල් අවසානයේ දික්කාසාදය යන අප්‍රිය වචනයෙහි පංගුකාරයන් බවට පත් වෙනවා…නමුත් දෙන්නා දෙමහල්ලන්ගේ මෙම අනුවණ අඩ දබර වීම් තුලින් මානසිකව දුක් විදින්නේ අසරණ දරුවන්ය…මෙවැනි කාරණා දෙස බැලු කල මෙහි දැක්වෙන තාත්තා සිදු කරන දේ නම් සැබැවින්ම අපූරුයි…දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ පියෙක් වන බිල් ෆ්ලින් දික්කසාද වු අයෙක්..ඒත් ඔහු තම දික්කසාද බිරිය කෙරෙහි දක්වන සැලකිල්ල හා කරුණාව මදකට හෝ අඩු කොට නැහැ….ඔවුන් තව දුරටත් එකිනෙකා හට ආදරය නොකලද ඔවුන් දෙදෙනාම තම දරුවන්ට බොහෝ සෙයින් ආදරය කරනවා…ඒ බැම්ම කිසිදා විසුරුවාලිය හැකි බැම්මක් නොවෙයි…

single dad 1

single dad 2

single dad 3

Share this post with your friends!