මෙන්න මෙයාලට තමයි විකාරකාරයෝ කියන්නේ!

ඔබ රාජකාරි යෑම සඳහා උමං මාර්ග භාවිතා කරන්නෙක්ද?නැත්නම් උමඟක සේවයේ නිරත වන අයෙක්ද? කොහොම වුනත් මේ වගේ අසාමාන්‍ය වැඩ කරන මිනිස්සු ටිකක් දැක්කම ඔබටත් හිතෙන්න පුළුවන් උමඟක වැඩ කරන්න ලැබුනා නම් කියලා.මේ මිනිස්සු උමඟේ ඉඳලා එක එක හැඩයට ඡායාරූප අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් නිකම්ම නෙමෙයි..එක එක සතුන් විදියට වෙස් වලාගෙන..ඒකත් මාරම මාරයි..ඩයිනෝසර්ලා, මෝරු , හිම මිනිස්සු වගේ එක එක විදියට ඇඳලා අරගෙන තියෙන පින්තූර ටික බලන්නකෝ..

596f1a23a37a9_KWzH4ny__605

funny-subway-people-4-596f1c329ed16__605

funny-subway-people-5-596f1c7849b4d__605

funny-subway-people-6-596f232e4f256__605

funny-subway-people-40-596f64aca0d36__605

funny-subway-people-51-59704b36ee42e__605

funny-subway-people-57-5971e359132ef__605

funny-subway-people-100-596f4e616fe68__605

funny-subway-people-201-5971a61619017__605

596f1a23a37a9_KWzH4ny__605

Share this post with your friends!