මෙන්න කෙල්ලොන්ගේ අලුත්ම රැල්ල! මොකද හිතන්නේ?

කවදාවත් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහින් හිතලා තියෙනවාද තමන්ගේ මුහුණ ටැටු වලින් ආවරණය කරගත්තොත් කොහොමද කියලා?සමහරක් විට ඔබ ටැටු වලට අකමැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්.ඒත් මේ දැක්වෙන පින්තූර ටික බැලුවහම ඔබටම තේරේවි ටැටු ගහගන්න මිනිස්සු කොච්චර නම් ආස කරනවාද කියලා. ඇත්තටම මේ මුහුනේ ටැටු ගැසීම දැන් කලාවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියනවා. මේවා තාවකාලිකව නොයෙකුත් වර්ණ උපයෝගි කරගෙන යොදන ටැටු ලෙස හැදින්වෙනවා.මුල් කාලයේ තරමක වෙනස් ගතියක් දැනුනත් කාලයාගේ අවෑමෙන් එය සමාන්‍යයක් බවට පත්වෙනවා.අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මැකි යන ලෙස තමයි මෙය සාදා තිබෙන්නේ..

body-art-freckles

body-art-freckles-tattoo-2-58b680e2891f1__700

body-art-freckles-tattoo-4-58b68102222e9__700

body-art-freckles-tattoo-6-58b681211fc9a__700

body-art-freckles-tattoo-8-58b6813d16296__700

Share this post with your friends!