මෙන්න ඇස් අදහා ගත නොහැකි සිදුවීමක්…..

ඩෙරික් සක් සහ එයාගේ යාළුවෝ කැන්යොන් ඇල හරහා කඳු තරණය සඳහා යනවා.මෙයාලා කඳු තරණය අතර තුර හරිම අසාමාන්‍ය සිදුවීමක් දකිනවා.ඒ තමයි තරුණ බකමුණෙක් වතුරේ පීනනවා.මෙයාලාගේ පියාපත් සම්පුර්ණයෙන්ම ජලයෙන් ආරක්ෂිත නෑ වගේම තමයි මෙයාලා හොඳින් පීනන්න දන්නවා කියලා සඳහනක් නෑ.ඒත් මේ පුංචි හාදයා ස්වකීය ජීවිතය වෙනුවෙන් සටනක යෙදෙන බව තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ.බකමුණෙක් ජලයේ පීනනවා කියන්නේ ඇත්තටම එයාගේ කැමැත්තෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි..එයාට කරන්න දෙයක් නැති වුනාම කරන දෙයක්..මොකද මෙයාලා හැකි ඉක්මනින් පීනලා වියළි ස්ථානයක් සොයාගෙන මෙයාලගේ පියාපත් වෙලා ගන්න ඕනෑ. එහෙම නැති වුනොත් ඉතින් ඒ මෙයාලගේ ජීවිතයේ අවසානය තමයි..

Share this post with your friends!