මෙතන මොකද වෙන්නේ බලන්න?

ඔයාට පෙටෝශෝප් භාවිතා කරලා හදාගන්න ඕනෑ පීන්තූර තියෙනවාද?ඔයාට ඒ සම්බන්ධ දැනුම අල්ප නම් මේ නිර්මාණකරුවන්ගෙන් උදව් ලබා ගත හැකියි.ඔබ පෙරදිග ආසියාතිකයෙකු නම් මේ කොරියානු ශිල්පියාගෙන් උදව් ලබා ගැනීමට පුළුවන්.එයාලගේ ෆේස්බුක් පේජ් එක තමයි “වි ඩු පොටෝශෝප්” කියලා කියන්නේ!ඉතින් මිනිස්සු එයාලට අවශ්‍ය පීන්තූර මෙයාලට යැව්වාම මෙයාලා ඒවා ඕනෑ විදියට සකස් කරලා එවනවා.මෙයාලා මෙයාලටම ආවේණික ක්‍රම ශිල්පයක් තමයි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ! ඔයාලත් බලන්නකෝ මෙයාලගේ වැඩ කෙතරම් අපූරුද කියලා..
korean-photoshop-trolls-592e6ea0ccf9c__605

korean-photoshop-trolls-592e7de32e209__605

korean-photoshop-trolls-592e7df646f25__605

korean-photoshop-trolls-592e77fb50827__605

korean-photoshop-trolls-592e77fe2750b__605

korean-photoshop-trolls-592e7441c9a9c__605

korean-photoshop-trolls-592e74499aeb5__605

korean-photoshop-trolls-592e853665f62__605

korean-photoshop-trolls-592e780959229__605

Share this post with your friends!