මුලින්ම ආවෙ කිකිළි ද බිත්තරේද කියන එක පැත්තකින් තියල මේකට පිළිතුරක් හොයමුද?

මුලින්ම එන්නේ කුකුළඳ?….එහෙම නැතනම් බිත්තරේද? එහෙමත් නැත්නම් තවත් බිත්තරයක්ද? ඇත්තෙන්ම හිතාගන්න අපහසුයි නේ…..ඒත් මේ විඩියෝව නම් ඒකට හොඳ පිළිතුරක් සපයයි.මෙය මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වල ගින්නක් ඇති කිරීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. මෙය 2017 බිහිවුනු අළුත්ම චිත්‍රපටයයි….. “බිත්තරයක් ඇතුලේ බිත්තරයක්”

Share this post with your friends!