බිරිඳ තම නම වෙනස් කරගත්ත නිසා සැමියෙක් කල හදියක්…..

මෙම නම වෙනස් කල කාන්තාවගේ සැමියා රුසියානු ජාතිකයෙක්..සුපර් මාර්කට් ප්‍රොමෝෂන් එකක් නිසා මෙම කාන්තාව තම නම වෙනස් කොට තිබෙනවා..එයින් කුපිත වු මෙම සැමියා තම බිරිඳගේ කාරය සිමෙන්ති වලින් පුරවා තිබෙනවා.නම වෙනස් කිරීමෙන් ඩොලර් 1200ක් ලැබෙන නිසා තමයි මෙම බිරිය මෙසේ කොට තිබෙන්නේ..ඉතින් ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙන මෙම වරප්‍රසාදය විදීමට ගත් තීරණය නිසා තරහ ගිහින් තියෙන්නේ සැමියාට. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පවුලේත් ප්‍රශ්න ඇතිවිමට මෙය හේතුවක් වී ඇති බව ඔවුන් පවසා තිබෙනවා..

Share this post with your friends!