බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් ඩොලර් 10,000කට විකුණන්නේ මොකක්ද බලන්න…

මුළු ඇමරිකාවම නෙමෙයි..මුළු ලෝකයක්ම ආදරය කරන කෙනෙක් තමයි බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් කියන්නේ!ඇය මෑතකදී ලස්සන මල් වගයක් වෝටර් කලර් භාවිතා කරමින් අඳිනු ලැබුවා.එම චිත්‍රය ඇය ඩොලර් 10,000කට වෙන්දේසියකදි විකුණනු ලැබුවා.ඔච්චර ගණනකට විකිනිච්ච ඔය චිත්‍රය නම් බලන්නම වටිනවා..

painting-sold-las-vegas-victims-britney-spears-fb__700-png

LAS VEGAS, NV - NOVEMBER 05: A painting by singer Britney Spears is auctioned off for USD 10,000 during the Vegas Cares benefit at The Venetian Las Vegas honoring victims and first responders of last month's mass shooting at the Route 91 Harvest country music festival on November 5, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images)

painting-sold-las-vegas-victims-britney-spears-3

Share this post with your friends!