පුදුමයි ඒත් ඇත්තයි, තෙල් කටාරමක සිට භාවනා කරන හාමුදුරුවෝ

මේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉතා සන්සුන්ව නටන තෙල් කටාරමක සිටිමින් භාවනානුයෝගිව හිදින අයුරු ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්…මෙය තත්පර 32ක විඩියෝ ක්ලිප් එකක්..සියල්ලෝම මෙය දැක අතිශය පුදුමයට පත් වෙනවා..දැනටමත් මෙය යු-ටියුබ් හි මිලියනයකට අධික ප්‍රමානයක් මෙය නරඹා තිබෙනවා.

Share this post with your friends!