පිළිකාව ජයගත් මේ දරුවාගේ කථාවත් අසාම බලන්න…….

පිළිකාවේ තියෙන භයානක කම ගැන අමුතුවෙන් විස්තර කල යුතු නෑනේ..24 වියැති මොන්ටානා බ්‍රවුන් එක්වරක් නොව දෙවරක්ම පිළිකා රෝගියෙක් විදියට හඳුනාගනු ලැබුවා.එයද තමන් කුඩා වියේදී.මුලින්ම ඇය පිළිකා රෝගියෙක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබුවේ වයස අවුරුදු 2දී..එයින් පසු ඇගේ දෙමාපියන් ඇයට කේමෝ ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නා.එයින් සුව වු ඇයට නැවතත් වයස අවුරුදු 15දී නැවත පිළිකාමය තත්වයේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කළා.නැවතත් ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් අනතුරුව ඇය නැවත ජිවිතයට ජීවය ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තම ජීවන වෘත්තිය ලෙස ඇය තෝරාගනු ලැබුවේ හෙද වෘත්තියයි.ඇගේ අරමුණු මිනිසුන් උදෙසා උදව් උපකාර කරන නිහතමානී චරිතයක් වීමයි….එයත් ඇත්තටම මාරයි නේද?!

childhood-cancer-survivor-hospital-nurse-montana-brown-1-59d73f44abffe__700

childhood-cancer-survivor-hospital-nurse-montana-brown-2-59d73f470f6f2__700

childhood-cancer-survivor-hospital-nurse-montana-brown-3-59d73f48c10d7__700

Share this post with your friends!