පිස්සු හැදෙන ට්‍රික්ස් කියන්නේ මෙන්න මේවට තමයි..කියවලම බලන්න….

මේ විඩීයෝ අර්ථ කථන දැක්වීම සිදුකරන්නේ ජේ කියලා කෙනෙක්..මෙහිදි ජේ පෙන්වන්න උත්සාහා කරන්නේ ඕනෑම රින්ග් එකක් නැතිනම් වෘත්තාකාර වස්තුවක් සිහින් සුළඟේ අතුරුදහන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක.මේක නම් සිරාවටම පිස්සු හැදෙන ට්‍රික් එකක්..හා බොරු නම් නැද්ද කියලා බලන්න..

Share this post with your friends!