පාරේ ගමන් කරමින් සිටියදි මේ කට්ටිය අමුතුම දෙයක් දැක්කා….

හවූස්ටන් පැත්තේ නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වගෙයි….හිතාගන්න බැරි තරම් කුරුල්ලෝ එම නගරයම අත්පත් කරගෙන ඇති බව ඔබට තේරේවි…එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නම් කමක් නෑ…..15ක් 20ක් වුනත් කමක් නෑ ඒත් 1000ක් 2000ක් වුනොතින් ලේසි වෙන්නේ නෑ නේද?….ඇහුවමත් පුදුම හිතෙනවා නේ….

Share this post with your friends!