ප්ලේන් එකක් ගැහැණු පිරිසක් විතරක් පාලනය කරොත් කොහොම තියෙයිද?

මේක ඇත්තම කියනවානම් එක්තරා විදියක ලෝක වර්තාවක්…ඉන්දියානු ගුවන් සමාගමක් තමයි මේ ලෝක වර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ….මෙහි කාර්ය මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන්ම කාන්තාවන්….ඒක තමයි මෙහි ඇති විශේෂත්වය….එයාර් ඉන්දියා බෝයිං වර්ගයේ 777-200 එල්.ආර් වර්ගයේ ගුවන් යානය නව දිල්ලියේ සිට සැන් ෆැරැන්සිස්කෝ බලා ගමන් ගන්නවා..සියළුම සේවය කාන්තාවන් මගින් සිදුවන්නේ..මේක ඇත්තටම අගය කල යුතුයි නේද?

all women cabin crew

PK-all-women-crew

Share this post with your friends!