පරණ පින්තූරයක අද්භූත අතක්? හොදින් බලන්න!

ඔබ කවදා හෝ ඔබේ පවුලේ පැරණි ඡායාරූපයක් දෙස බලා තිබෙනවාද? සමාන්‍යයෙන් පෙනුමට අතීශය සමාන්‍ය ඒත් ළංව බැලූවිට අසාමාන්‍ය රූපයක්..නෑ නේද? එක්තරා කාන්තාවකට තම දෙමාපියන්ගේ පැරණි පවුලේ ඡායාරූපයක් ලැබුනා.ලංව බැලුවිට මේ රූපයේ යම් කිසි අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් තම පියාගේ අතින් අල්ලාගෙන ඉන්න අයුරු ඇයට පෙනුනා.ඇය එම හේතුව නිසා මෙය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වලට මුදා හැර තිබෙනවා.

desktop-1496694191

Share this post with your friends!