නිරුවත් සතුටක්! අනේ හැබෑට මෙහෙමත් මිනිස්සු…..

මේ වෙනස්ම විදිහේ ආරOචිය අපිට වාර්තා වෙන්නේ නවසීලන්තයෙන්. මෙම පුද්ගලයා ඇදුම් අඩුවෙන් සිටිනවා දුටු තවත් පුද්ගලයෙක් ඔහුව වීඩියෝ කිරීමට පටන් අරන් තිබෙනවා. ඕල් බ්ලැක්ස් සහ ලයන්ස් ක්‍රීඩා කරපු මේ තරගය ඕල් බ්ලැක්ස් විසින් ගෝලයක් ලබාගත් පසු එම සතුට සැමරීමට මෙම පුද්ගලයා තමන් හැද සිටි කමිසයද වීසි කර ක්‍රීඩාOගණයට කඩාවැදී නිරුවතින් දුවන්න පටන් ගත්තා. ආරක්ෂක නිලධාරින් ඔහුව නවතන්නට උත්සාහ කරත් එය අපහසු වුනු හැටි මේ වීඩියෝවෙන් බලන්න පුලුවන්. පිස්සු නේ!

41B374F800000578-4639866-He_makes_his_way_over_three_barriers_before_he_is_met_by_a_secur-a-24_1498490181716

41B3620700000578-4639866-image-a-25_1498490206739 (1)

41B363D200000578-4639866-image-a-23_1498490176971

Share this post with your friends!